Úvodná stránka

Kalendár podujatí

Dnes

Predchádzajúci mesiac Február 2022 Nasledujúci mesiac

Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

Zobraziť zoznam | RSS | iCal

Nachádzate sa tu: Úvodná stránka > O projekte

O projekte

PopVaT - Popularizácia vedy a techniky na Slovensku

 

Projekt Centra vedecko-technických informácií SR v Bratislave

Národný projekt

Operačný program: Výskum a vývoj

Projekt spolufinancuje: Európsky fond regionálneho rozvoja

Nenávratný finančný príspevok: 14 949 307,96 Eur

 

 

Strategickým cieľom projektu je dosiahnuť zlepšenie vnímania a postavenia vedy v spoločnosti prostredníctvom popularizácie vedy a techniky smerom k širšej verejnosti, vrátane dospievajúcej mládeže a s dôrazom na uvedomenie si špecifickej úlohy samotnej vedeckej komunity pri popularizácii vedy a techniky. Naplnenie cieľa sa dosiahne prostredníctvom zastrešenia a rozvoja existujúcich popularizačných aktivít, ako i ďalším budovaním podpornej infraštruktúry pre popularizáciu vedy (technika, podporné programy, odborné kapacity, popularizačné nástroje a iné). V rámci projektu bude vytvorená vedecká a realizačná komisia, tvorená relevantnými odborníkmi zabezpečujúcimi realizáciu a odborný dohľad nad aktivitami a cieľmi projektu, ktorých pôsobenie v oblasti popularizácie vedy bude môcť pokračovať aj po skončení projektu. Budú navrhnuté a realizované cielené aktivity, nástroje a činnosti podporujúce propagáciu a popularizáciu vedy a techniky na Slovensku, s dôrazom na masívne využitie mediálneho priestoru (TV, rozhlas, printové a online médiá a ďalšie), prostredníctvom čoho sa dosiahne najvýraznejší vplyv na cieľové skupiny projektu.

 

Projekt Centra vedecko-technických informácií SR v Bratislave bude podporovať realizáciu popularizačných aktivít venovaných výskumno-vývojovým aktivitám na Slovensku vychádzajúcich z konkrétnych potrieb cieľových skupín, vrátane vedeckej komunity. To bude mať za následok zvýšenie povedomia a zlepšenie mienky verejnosti o vedecko-výskumnej a inovačnej činnosti vedcov, zlepšenie ich spoločenského postavenia a väčšiu podporu a pochopenie verejnosti voči výdavkom z verejných zdrojov určených na rozvoj vedy, techniky a inovácií.

 

Rovnako dôležité je zvýšenie záujmu mladých ľudí o kariéru v oblasti vedy a techniky a podpora dlhodobých kooperácií a interakcií vedeckej komunity so súkromným sektorom a verejným životom.

 

V neposlednom rade bude projekt motivovať vedcov k aktívnej propagácii svojej výskumno-vývojovej činnosti a dosiahnutých výsledkov uplatniteľných v praxi. Cieľom je dosiahnuť uvedomenie si dôležitosti popularizácie vedy z pohľadu vedcov, a tým zabezpečiť aktivitu v oblasti popularizácie vedy i po skončení projektu.

 

 

Špecifický cieľ 1:

Zvýšenie povedomia verejnosti, vrátane mládeže, o význame vedy a techniky a vedeckej komunity o význame popularizácie vedy.

 

Opis projektu PopVaT si môžete pozriet tu.

Základné údaje

NÁZOV:
PopVaT - Popularizácia vedy a techniky na Slovensku

REALIZUJE:
Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A
811 04 Bratislava

OPERAČNÝ PROGRAM:
Výskum a vývoj

PROJEKT SPOLUFINANCOVANÝ:
Európsky fond regionálneho rozvoja

NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK:
14 949 307,96 EUR

OBDOBIE REALIZÁCIE:
apríl 2013 - december 2015

ITMS KÓDY:
26240220085
26220220181