Úvodná stránka

Kalendár podujatí

Dnes

Predchádzajúci mesiac Apríl 2024 Nasledujúci mesiac

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Zobraziť zoznam | RSS | iCal

Ocenení za rok 2013 v súťaži Vedec roka SR

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutočnilo dňa 13. 5. 2014 o 10.00 hod. v Centre vedecko-technických informácií SR, konferenčná miestnosť na 2. poschodí, Lamačská cesta 8/A, Bratislava.

 
Ocenenia za rok 2013 v piatich kategóriách získali ocenení:

 
Vedec roka SR – doc. RNDr. Stanislav Tokár, CSc., z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave

Cenu získal za významný a originálny príspevok vo fyzike vysokých energií, predovšetkým v oblasti hľadania Higgsovho bozónu a určenia náboja top-kvarku.

 
Technológ roka SR – Ing. Michal Krajčík, PhD., zo Stavebnej fakulty STU v Bratislave

Cenu získal za dosiahnuté významné výsledky v oblasti klímy budov.

 

Mladý výskumník roka SR – RNDr. Michal Pitoňák, PhD., z Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave

Cenu získal za presný, kvantovochemický výpočet nekovalentných komplexov, so zameraním na biologicky významné molekuly, akými sú napríklad DNA alebo proteíny.

 
Uznanie za celoživotné dielo v SR – prof. MUDr. Jozef Rovenský. DrSc., FRCP, z Národného ústavu reumatických chorôb

Cenu získal za vynikajúce výsledky medzinárodnej spolupráce v oblasti výskumu reumatologických ochorení vo vyššom veku, úspešné riešenie projektu Polymyalgia reumatika a temporálna artritída – význam faktorov podiaľajúcich sa na závažnosti priebehu ochorení.

 
Za výsledky v programoch EÚ – prof. Ing. Tomáš Sabol, CSc., z Ekonomickej fakulty TU v Košiciach

Cenu získal za výsledky v oblasti znalostných technológií s podporou informačných a komunikačných technológií a za medzinárodné uznanie v európskej výskumnej komunite v predmetnej oblasti.

 

Všetkým oceneným blahoželáme.

Základné údaje

NÁZOV:
PopVaT - Popularizácia vedy a techniky na Slovensku

REALIZUJE:
Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A
811 04 Bratislava

OPERAČNÝ PROGRAM:
Výskum a vývoj

PROJEKT SPOLUFINANCOVANÝ:
Európsky fond regionálneho rozvoja

NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK:
14 949 307,96 EUR

OBDOBIE REALIZÁCIE:
apríl 2013 - december 2015

ITMS KÓDY:
26240220085
26220220181