Úvodná stránka

Kalendár podujatí

Dnes

Predchádzajúci mesiac Jún 2023 Nasledujúci mesiac

Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  

Zobraziť zoznam | RSS | iCal

Špecifický cieľ 1

Zvýšenie povedomia verejnosti, vrátane mládeže, o význame vedy a techniky a vedeckej komunity o význame popularizácie vedy.

 

Názov aktivity 1.1 

Popularizácia vedy a techniky so zameraním na širokú verejnosť, mládež a vedeckú komunitu

 

Cieľ aktivity 1.1

Cieľom aktivity je popularizácia vedy a techniky smerom k trom cieľovým skupinám - široká verejnosť, mládež a vedecká komunita. Každá z cieľových skupín bude oslovovaná špecifickou formou popularizácie. Pri širokej verejnosti je hlavným cieľom zvýšenie povedomia o význame vedy a techniky pre hospodársky rast štátu. Špecifickým zámerom pri cieľovej skupine mládež je pozitívne ovplyvňovanie v procese výberu budúceho povolania prostredníctvom motivácie a zvyšovania atraktívnosti prírodovedných a technických vied. Pri cieľovej skupine vedecká komunita je zámerom projektu podpora propagácie výsledkov vedeckej činnosti samotnými vedcami a vedeckými inštitúciami. Realizáciou týchto cieľov sa zvýši povedomie celej spoločnosti o význame vedy a techniky a jej popularizácie a zlepší sa komunikácia medzi jednotlivými cieľovými skupinami.

 

Aktivita je naplánovaná do troch etáp

1. etapa – prípravná: 04/2013 – 9/2013 (6 mesiacov)

2. etapa – realizačná: 04/2013 – 12/2015 (33 mesiacov)

3. etapa – záverečná: 05/2015 – 12/2015 (8 mesiacov)

 

Čas trvania aktivity:

33 mesiacov

apríl/2013 - december/2015

 

Koordinátor aktivity 1.1

Mgr. Andrea Putalová

Základné údaje

NÁZOV:
PopVaT - Popularizácia vedy a techniky na Slovensku

REALIZUJE:
Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A
811 04 Bratislava

OPERAČNÝ PROGRAM:
Výskum a vývoj

PROJEKT SPOLUFINANCOVANÝ:
Európsky fond regionálneho rozvoja

NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK:
14 949 307,96 EUR

OBDOBIE REALIZÁCIE:
apríl 2013 - december 2015

ITMS KÓDY:
26240220085
26220220181