Úvodná stránka

Kalendár podujatí

Dnes

Predchádzajúci mesiac Január 2024 Nasledujúci mesiac

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  

Zobraziť zoznam | RSS | iCal

PRIPRAVOVANÉ VÝSTUPY

Hlavné výstupy projektu:

 • Vytvorenie Vedeckej a realizačnej komisie projektu v procese odborného dozorovania a organizačno-technického zabezpečenia implementácie národného projektu;
 • Spracované vstupné, priebežné a výstupné analýzy;
 • Vytvorené a zrealizované vedecko-popularizačné, multimediálne programy;
 • Zhotovené audiovizuálne diela a iné multimediálne produkty za účelom popularizácie vedy a techniky;
 • Zrealizované kreatívne, mediálne a PR kampane na území celej SR s cieľom popularizovať problematiku výskumu a vývoja smerom k cieľovým skupinám;
 • Produkty a služby propagujúce oblasť vedy a techniky;
 • Vytvorená a prevádzkovaná špecializovaná web stránka pre popularizáciu vedy a techniky (integráciou existujúcich) a ďalšie webové aplikácie na propagáciu vedy, vrátane virtuálnej, vedecko-popularizačnej platformy;
 • Propagácia vedy a techniky na internete a prostredníctvom sociálnych sietí;
 • Realizované konferencie, odborné semináre, popularizačné podujatia, súťaže, výstavy, vedecký filmový festival, a pod;
 • Spracované a vydané vedecko-populárne publikácie zamerané na vybrané oblasti vedy a techniky;
 • Zriadené Centrum vedy, a v prípade voľných zdrojov a kapacít vytvorené malé (doplnkové) putovné vedecké expozície.
Základné údaje

NÁZOV:
PopVaT - Popularizácia vedy a techniky na Slovensku

REALIZUJE:
Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A
811 04 Bratislava

OPERAČNÝ PROGRAM:
Výskum a vývoj

PROJEKT SPOLUFINANCOVANÝ:
Európsky fond regionálneho rozvoja

NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK:
14 949 307,96 EUR

OBDOBIE REALIZÁCIE:
apríl 2013 - december 2015

ITMS KÓDY:
26240220085
26220220181