Úvodná stránka

Kalendár podujatí

Dnes

Predchádzajúci mesiac Apríl 2024 Nasledujúci mesiac

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Zobraziť zoznam | RSS | iCal

Súťaž SCHOLA LUDUS: VEDECKÝ OBRÁZKOVÝ VTIP 2015

10. ročník súťaže, prvýkrát súčasťou Týždňa vedy a techniky na Slovensku

TÉMA 2015: EXPERIMENT

o vedeckých experimentoch a experimentovaní vo vede, vo vzdelávaní a v živote

 

                

Cieľom súťaže je pozvať čo najväčší počet detí, mládeže, učiteľov, rodičov, laikov, vedcov, technikov, umelcov ku tvorbe obrázkového vedeckého vtipu.

Predmetom súťaže sú originálne obrázkové vedecké vtipy alebo komiksy, realizované ľubovoľnou výtvarnou technikou vo formáte A4 s minimom slov. Vtipy zaradené do súťaže musia byť v súlade s témou 10. ročníka súťaže a propozíciami súťaže a musia sa týkať pochopenia prírodných – fyzikálnych, chemických, biologických procesov, zákonov a zákonitostí a/ alebo vývoja technologických a technických aplikácií a/alebo vedeckého objavovania – poznávacích prístupov, metód a foriem uplatňovaných vo vede, vzdelávaní a živote. Ak sa autor pri tvorbe obrázkového vtipu inšpiroval dielom iného autora, alebo využil časť diela iného autora, musí v komentári uviesť pôvodný zdroj/autora a vlastnú pridanú hodnotu.

Kategórie súťaže:

a) žiaci základných škôl

b) študenti stredných škôl

c) dospelí a zmiešané tímy (rodičia a deti, učitelia a žiaci)

Plagát

Základné údaje

NÁZOV:
PopVaT - Popularizácia vedy a techniky na Slovensku

REALIZUJE:
Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A
811 04 Bratislava

OPERAČNÝ PROGRAM:
Výskum a vývoj

PROJEKT SPOLUFINANCOVANÝ:
Európsky fond regionálneho rozvoja

NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK:
14 949 307,96 EUR

OBDOBIE REALIZÁCIE:
apríl 2013 - december 2015

ITMS KÓDY:
26240220085
26220220181