Úvodná stránka

Kalendár podujatí

Dnes

Predchádzajúci mesiac Júl 2024 Nasledujúci mesiac

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  

Zobraziť zoznam | RSS | iCal

Výtvarná, fotografická a grafická súťaž pre mladých!

Centrum vedecko-technických informácií SR vyhlasuje tento rok témy troch súťaží, ktoré sa uskutočnia v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2015.

 
Nakresli svoje Centrum vedy!

banner výtvarnej súťažeAk si žiakom ktorejkoľvek základnej školy, alebo osemročného gymnázia, či základnej umeleckej školy na Slovensku a máš od 11 do 16 rokov, zapoj sa do výtvarnej súťaže, ktorej témou je „Moje C/centrum vedy“. Nakresli svoju predstavu Centra vedy – priestoru, v ktorom by si rád trávil voľný čas a dozvedel sa popritom mnoho zaujímavých informácií o najnovších výskumoch a objavoch. Svojím výtvarným dielkom dokáž, že veda a technika sa môže hravo dostať do centra Tvojho záujmu a stať sa súčasťou Tvojich mimoškolských aktivít v Tvojom Centre vedy.

 
Vyfotografuj všetko, čo inšpiruje Tvoj záujem o vedu a techniku!

banner fotografickej súťažeAk si študentom ktorejkoľvek strednej školy, gymnázia, vysokej školy, či univerzity na Slovensku , (alebo si doktorandom), zapoj sa do fotografickej súťaže, ktorej témou je „Kto/čo inšpiruje môj záujem o vedu a techniku.“ Odfoť  a pošli do súťaže akúkoľvek fotografiu, ktorou môžeš prezentovať svoj pohľad na predmety, alebo osobnosti,  ktoré Ťa výraznou mierou inšpirujú a motivujú k záujmu o vedu a techniku.

  
Vytvor si svoj symbol vedy a techniky!

banner grafickej súťažeAk si študentom ktorejkoľvek strednej školy, gymnázia, vysokej školy, či univerzity na Slovensku (alebo si doktorandom) , zapoj sa do grafickej súťaže, ktorej témou sú „Symboly vedy a techniky.“ Vytvor si svoj symbol, ktorý bude charakterizovať vedu, výskum, vedecké bádanie, či techniku, graficky ho znázorni prostredníctvom najrôznejších grafických programov a pošli do súťaže.


Všetky tri súťaže, výtvarná, fotografická aj grafická, sa tradične konajú v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku, ktorého hlavným organizátorom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR spolu s Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky pri CVTI SR.

Svoje súťažné diela môžete prihlasovať od 13. apríla do 15. októbra  2015. Podrobnejšie informácie o jednotlivých súťažiach nájdete na www.tyzdenvedy.sk.

 

Kontakt pre médiá – Komunikačný odbor Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR:

Monika Hucáková, mobil: 0915 835 841; monika.hucakova@minedu.sk

 

Kontakt pre médiá – Centrum vedecko-technických informácií SR:

Monika Vozárová, mobil: 0917 733 507; monika.vozarova@cvtisr.sk

Základné údaje

NÁZOV:
PopVaT - Popularizácia vedy a techniky na Slovensku

REALIZUJE:
Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A
811 04 Bratislava

OPERAČNÝ PROGRAM:
Výskum a vývoj

PROJEKT SPOLUFINANCOVANÝ:
Európsky fond regionálneho rozvoja

NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK:
14 949 307,96 EUR

OBDOBIE REALIZÁCIE:
apríl 2013 - december 2015

ITMS KÓDY:
26240220085
26220220181